Metodologija

Za potrebe praćenja finansiranja udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini TI BiH preduzima niz aktivnosti za prikupljanje informacija o iznosima koji se dodjeljuju, kriterijuma i namjeni dodjele sredstava, kao i krajnjim korisnicima i načinu utroška dodijeljenih sredstava.

Podaci se prikupljaju putem:

  1. Zahtjeva za slobodan pristup informacijama,
  2. Uvidom u službene glasnike,
  3. Baza podataka o javnim nabavkama i
  4. Internet stranica organa vlasti.

Istraživački tim potom prikuplja informacije o osnivačima i odgovornim licima udruženja koja dobijaju javna sredstva, te analizira izvještaje o načinu utroška dodijeljenih sredstava.

Nakon obrade i analize prikupljenih podataka, TI BiH dobijene informacije objavljuje putem online platforme za praćenje finansiranja udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, te vrši ukrštanje sa drugim bazama podataka.

TI BiH, zbog načina prikupljanja podataka, ne garantuje tačnost objavljenih podataka, te se mole korisnici baze da pri korišćenju i daljem preuzimanju podataka to imaju u vidu. Da bi baza bila pravovremeno ažurirana, podaci se obrađuju odmah po prispjeću na osnovu odgovora zvaničnih institucija, te su moguće greške prilikom unosa podataka.