O registru

Finansiranje rada udruženja građana (uključujući boračka udruženja i udruženja veterana, penzionera, sindikata, vjerskih organizacija, nevladinih organizacija i fondacija i slično) koju sprovode javni organi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini je uglavnom netransparentan, dok su kriterijumi dodjele nejasni, a krajnji korisnici često nepoznati.

Iako se za ove namjene izdvajaju značajna sredstva, mehanizmi kontrole načina na koji se ona troše su nedovoljno definisani, neadekvatni ili se nedovoljno koriste. Sve to utiče da se javna sredstva često zloupotrebljavaju i troše nenamjenski, što ne samo da šteti budžetima građana već i narušava povjerenje u rad organa vlasti, od kojih se očekuje odgovornost i transparentnost pri trošenju javnih resursa.

Transparency International u BiH je stoga započeo prikupljanje, obradu, analizu i objavu informacija o iznosima koje su organi vlasti izdvojili za finansiranje rada udruženja građana i fondacija u BiH. Objelodanjivanje iznosa i korisnika sredstava sa iskazanim osnovom po kom su udruženja dobila sredstva, služi za uspostavljanje temelja za transparentnije i odgovornije upravljanje javnim sredstvima što bi, u konačnici, dovelo do jačanja povjerenja građana u organe vlasti.

Podaci i stranica „Praćenje raspodjele javnih sredstava udruženjima i fondacija u Bosni i Hercegovine“ vlasništvo su Udruženja za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u BiH (TI BIH), a isti su nastali kao rezultat projekta „Transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama“ koji je podržan od strane National Endowment for Democracy.