Pregled grantova
Organizacija
Organizacija
Osnov za dodjelu
Period
Pretraga po općinama
InstitucijaUdruženje / fondacijaPeriodIznosDetaljnijeInstitucija GRAD TUZLA Udruženje / fondacija RSD SLOBODA TUZLA Period 2021 Iznos 1.005.000,00 KM DetaljnijeInstitucija GRAD MOSTAR Udruženje / fondacija SPORTSKI SAVEZ GRADA MOSTARA Period 2021 Iznos 800.000,00 KM DetaljnijeInstitucija MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO Udruženje / fondacija UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE, NAUKE I UMJETNOSTI SCENA SARAJEVO Period 2021 Iznos 700.000,00 KM DetaljnijeInstitucija MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE Udruženje / fondacija CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE Period 2021 Iznos 600.000,00 KM DetaljnijeInstitucija GRAD MOSTAR Udruženje / fondacija USTANOVA PUČKA KUHINJA MOSTAR Period 2021 Iznos 460.150,00 KM DetaljnijeInstitucija FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Udruženje / fondacija CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Period 2021 Iznos 460.000,00 KM DetaljnijeInstitucija OPŠTINA LAKTAŠI Udruženje / fondacija UDRUŽENJE DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LAKTAŠI Period 2021 Iznos 420.000,00 KM DetaljnijeInstitucija GRAD TUZLA Udruženje / fondacija SPORTSKI SAVEZ GRADA TUZLA Period 2021 Iznos 350.000,00 KM DetaljnijeInstitucija GRAD ZVORNIK Udruženje / fondacija FUDBALSKI KLUB DRINA ZVORNIK Period 2021 Iznos 341.590,00 KM Detaljnije
Broj redova
1 / 2519
1 - 9od22668